น้ำแร่ธรรมชาติ 100% จากแหล่งหินเพลิง

ต้นน้ำธรรมชาติ ในอำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา เป็นน้ำแร่จากต้นน้ำซับประดู่ จากยอดเขาที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

mineralwater

OEM (Original Equipment Manufacturer)

     บริษัท ไอบีซี ซัพพลาย จำกัด ผู้ให้บริการรับผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ 100% โดยมีทีมงานมืออาชีพ มีมาตรฐานการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ ด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และระบบการตรวจสอบคุณภาพและการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ ตามมาตรฐาน GMP และได้รับการตรวจมาตรฐานตามที่กฎหมายควบคุม

     กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการของเรา ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจห้างร้านต่างๆ ที่ต้องการสร้างตราสินค้าของตัวเอง ด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ ที่มีคุณภาพ สร้างความแตกต่างให้กับชื่อเสียงของตราสินค้าของคุณ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำแร่

เทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิต

การเปรียบเทียบตรวจสอบปริมาณเชื้อแบคทีเรียชนิด Coliform Bacteria ชุดทดสอบ อ11 ตามมาตรฐานศูนย์ปฎิบัติการ

กรมอนามัย Coliform Bacteria Testing

การตวรจสอบความกระด้างของน้ำแร่ Water Hardness ชุดทดสอบ อ37 ตามมาตรฐานศูนย์ปฎิบัติ

การกรมอนามัย Water Hardness Testing

การตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระที่คงเหลือในน้ำแร่ Free residual chlorine ชุดทดสอบ อ31 ตามมาตรฐานศูนย์ปฎิบัติการกรมอนามัย Free residual chlorine Testing

การตวรจหาค่าวามเป็นกรดด่างในน้ำแร่ pH

pH Testing

ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (ระดับดีมาก) จากการะทรางสาธารณสุข ให้เป็นสถานที่ผลิตอาหารมาตรฐาน GMP

ได้รับการรับรองการผลิตอาหารมาตรฐานอาหารฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย